In een leeftijdsvriendelijke stad hebben ouderen een stem en geven zij aan wat belangrijk is en wenselijk bij de vormgeving van het beleid. Gemeenten en corporaties houden er rekening met de woonwensen van ouderen en zij kunnen meedenken en -beslissen over de inrichting van de openbare ruimte Laura Christ

Adviseur, laura christ coaching

Nieuwsgierige, creatieve denkers, wegbereiders of kartrekkers die hun kennis en ervaring willen inbrengen en samen willen nadenken over mogelijkheden en oplossingen om van hun stad eeen leeftijdsvriendelijke te maken komen tijdens koffieochtend bij elkaar.

Adres:
Proostdijsteeg 2
7201DP Zutphen

Telefoon: 06 53 273 661